ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกศกนก ไทยแท้

สภาคณาจารย์และข้าราชการขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวเกศกนก ไทยแท้
ที่ได้รับการลงคะแนนเสียงในการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สนับสนุน

ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 27 มีนาคม 2566 1 Share

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์

สภาคณาจารย์และข้าราชการขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
ที่ได้รับลงคะแนนเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2566 39 Share

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2 /2566

รองศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดจัดให้มีการประชุมสภาคณาจารย์ในครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)  วาระหนึ่งในการประชุมประธานสภาฯ ได้สานต่อกิจกรรมดีๆ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากรุ่นพี่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่นอดีตประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  (รุ่นที่ 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2566 808 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร